Johan Pieters Hogenhouck

Patronymic: 
Pieters
Other name: 
Jan
Antony's: 
great-grandmother Neeltje's nephew
Death or Burial date: 
April 17, 1651

apothecary, master

In 1634, he bought C1103 now Oude Delft 157, the property next to his father's lying behind OD 161? and 159 (nr 24 sie kaartje 1560 - Achter de Gevels)

They married in 12/04/1639, but divorced in 1644. [Why?] She then became the second wife of Dirk Bruijns. van der Dussen, whose third wife was Anna Abrahams Hogenhouck.

In his will, he bequeathed a small sum to Leeuwenhoek's aunt Catharina Jaobs, married to Pieter Doutsy

Weeskamer Delft lib VII fol 318

Op den 2 Maert 1652 hebben de heeren executeurs van den testamente van zal. Johan Pitersz. Hogenhoeck door Willem van Assendelft, Notaris alhier, ter camer doen brengen drie ende tachtich gulden ses stuijvers acht penningen sijnde het contingent 't welck de vier kinderen van Catharina Jaobsdr. zal., gewonnen bij Pieter Mourisz. Doutsy uyt de ses duysent gulden bij den voornoemden Hogenhoeck aan sijns meoders zijde gemaeckt, was competerende ende ingesloten in de weeskist enz.

Ze krijgen nog f 449 10 st. van de vaders erfenis van Hogenhoeck

22. April 1652 comp. Pieter Maurisz. Doutsy als gemachtigd door de weeskamer te Amsterdam voor zijn 4 kinderen en neemt het geld in ontfangst, copareert mede Johan van den Berch, wonende alhier als borg.