HGD - Reformed Church Archive

Author: 
Archief Delft
Volume: 
Delft archive no. 445
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
2013

Delft Archive number: 445 (download .pdf)

Inventaris van het archief van de hervormde gemeente Delft, (1529) 1566-1976

Inventory of the archive of the reformed church Delft

Several items in this inventory relate directly to Leeuwenhoek's life.

HGD inv. 467 Register met namen van lidmaten in 1608 en 1654, alfabetisch ingeschreven op de eerste letter van de voornaam, met aantekeningen betreffende vertrek en overlijden en naamlijst van predikanten van 1573-1714, 1608-1714

Register with names of members in 1608 and 1654, alphabetically inscribed by the first letter of the first name, with notes concerning the departure and death and a list of names of predicants from 1573-1714, 1608-1714

HGD inv. 468-472 Registers met namen van aangenomen en van met attestatie ingekomen lidmaten, met aantekening van woonadres of plaats van herkomst, 1657-1937

Register with names of members arriving and coming in with certificates of membership, with note of the home address or place of origin

Five parts, including the two covering Leeuwenhoek's life:

HGD inventory number and year

468 1657-1710
469 1711-1816