great-uncle Cornelis Philips Leeuwenhoek sold property

Date: 
March 15, 1611

In the archives of the old Catholic church in the Bagijnhof is a charter for the sale of a house and property on the south side of the Bagijnhof.

Three siblings, Maritgen Gerrits, Aechtgen Gerrits, and Lijsbeth Gerrits were the buyers.

Leeuwenhoek's great-uncle Cornelis Philipsz, bastketmaker (mandenmaker) was among the sellers (verkoper).

RK priesters Bagijnhof Delft, later Oud-Katholieke kerk, Archive 444, Inventory number 301, Charter number 6818.

buyers (kopers)

Maritgen Gerritsdr             
Aechtgen Gerritsdr            
Lijsbeth Gerritsdr          
Claes Jansz    metselaar   

former owners (vorige eigenaren)

Aechte Joris           
Annetgen Joris           
Maertgen Jans Westewordt           

sellers (verkopers)

Jacob Dassegnij
Adriaen Vincentsz Swijs           
Pieter Ghijsbrechtsz    schrijnwerker      
Pieter Huijgen    kuiper    
Jacob Boudewijnsz    mandenmaker       
Cornelis Philipsz    mandenmaker    
Cornelis Vincenten           
Geertken Huijgen          

adjoining properties

Frans Huijgensz van der Dussen           
Frans Huijgensz           
Berthout Gerritsz           

Claes Adriaensz Swaenshals            comparant
Adriaen Senten Swijs            comparant
Huijch Jacob Bruijnsz van de Dussen    burgemeester        comparant
Frans Huijgensz            requirant

Aechte religieuze    Delft    erflater
Magritgen Andries            erflater