great-nephew Dirk Haaxman sold the Gulden Hoofd

Date: 
December 14, 1765

Six months after Dirk Jans Haaxman was appointed baker for the Charitaathuis and moved back to his grandfather Cornelis Jans' house and bakery on the Schoolsteeg, Dirk sold the Gulden Hoofd to Heijltje Barthuijsen.

Heijltje Barthuijsen was 25, having been baptized on 1740-07-05 in Delft, parents Jan Barthuijsen and Jannetje van Bodegom. Less than a month after buying the house, Heijltje married Matthijs Pannebaker 1766-01-11. They had four children and Heijltje was buried on 1779-04-09.

Document: 

??

Wij Mr. Gerard van Hogeveen en Johan Anthony van Kinschot Schepenen in Delft, Oirconden dat op heden vooro ons gekomen ende gecompareert is Dirk Haaxman, Ende verklaarde verkogt te hebben en voorons in vollen eigendom op te dragen aan Heijltje Barthuijsen, meerderjarige ongehuwde dogter: een Huis ende Erve vanouds genaamd het Gulde Hoofd, staande en gelegen aan de westzijde van de Hypolitusbuurt binne deeze stad, belend ten zuijden Elisabeth van der Bergh, weduwe van Dirk Verhagen, en ten noorden Jan Hendrik Weefers, streckende voor van de straat westwaarts op tot teegens Philippus de Kneeter (etc.).

Voorts is aler manieren als 't voorsz. verkogte jegenwoordig beheint, betimmert en epaalt staat, behoudens een iders goed regt van drop, ligt, timmeragie, waterlosinge en diergelijke, volgens de oude brieven en bescheiden daarvan sijnde, de jongste in dato den 7 Mey 1655 daarna de koopster haar zal moeten reguleeren (etc.).

Alles sonder fraude. Des ter Oirkonden hebben Wij Schepenen voornt deesen met onze handteekening bekrachtigt op den 14 December 1765.