Letter 49 of April 2, 1686 Figures 1 and 2 | Cinnaber Naturalis

Fig. 1:

A small piece of bone from an ox's shank attached to the point of a small needle; four types of tubules.

Een kleijn stukje been van de schinkel van een os gekleeft aan de punct van een kleijne naalde; vier soorten van pijpjens.

Fig. 2:

The small piece of bone from an ox's shank in Fig. 1, to my naked eye.

De kleijn stukje been vande schinkel van een os van fig. 1 in mijn bloote oog.

Standard reference information
Letter of: 
April 2, 1686
AB/CL number: 
90
AvL number: 
49
Publication history
Learn more
Related pages: