Delft newspaper published notice of Leeuwenhoek's death

Date: 
August 27, 1723

On Friday, August 27, 1723, the local newspaper noted Leeuwenhoek's death the day before.

Document: 

Delfsche Hollandsche Historische Zaturdagsche Courant

De vermaarde Hr. Anthoni Leeuwenhoek oudste lid van de Koninglijke Societeit te Londen aan wien de liefhebbers van de Natuurkunde een menigte van zeer fraje ontdekkingen verschuld zijn, is gisteren nacht in den ouderdom van 90 jaren, 10 maanden en 2 dagen alhier overleden.

The renowned Mr. Anthoni Leeuwenhoek, the oldest member of the Royal Society in London, to whom lovers of Physics are in debt for a multitude of very interesting discoveries, died last night at the age of 90 years, 10 months and 2 days.