De Beknopte Lant-meet-konst

Author: 
Nispen, M.
Publisher: 
Dordrecht: Mattheus van Nispen
Year: 
1662

De Beknopte Lant-Meet-Konst

The Concise Art of Land Surveying

This book or a similar one would have provided the text for Leeuwenhoek's study that led to his certification as a surveyor.

In 1978, Th.W. Harmsen of TU Delft published a critical edition: full text avaiable online at TU Delft's Institutional Repository

Abstract

In 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' wordt een beschrijving gegeven van het even en het werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen, die leefde van circa 1628 tot 1717. Aan de hand van deze levensbeschrijving en werkmethoden van deze prominente landmeter wordt op originele wijze inzicht gegeven in de historie van de landmeetkunde en kartografie in de zeventiende eeuw. Van Nispen was werkzaam in de wijde omgeving van Dordrecht. Hij heeft ondermeer in 1681 een kaart in druk doen verschijnen van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Tevens verscheen al in 1662 een boekje, juist als deze uitgave 'De Beknopte Lant-Meet-Konst', geheten, waarin hij zijn kennis op dit terrein heeft vastgelegd. Door de auteur is met behulp van de zogenaamde Hollandse Cirkel, een hoekmeetinstrument uit de zeventiende eeuw, de nauwkeurigheid van de meetkundige grondslag van deze kaart onderzocht. De beschrijving van dit onderzoek en de resultaten hiervan zijn in deze uitgave opgenomen. Deze uitgave 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' is niet alleen van belang voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en in de omliggende gemeenten, maar juist ook voor alle belangstellenden in de historie van de landmeetkunde en de kartografie. Ir. Th.W. Harmsen studeerde Nederlandse Geodesie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en behaalde aan de Technische Hogeschool te Delft het diploma geodetisch ingenieur.