Crimineel boeck

Author: 
Schepenen Delft
Volume: 
ORA 46-53
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1536 - 1811

ORA 46-53 "Crimineel boeck" 1536-1811

Protocol van vonnissen door schepenen gewezen in strafzaken, 1536 oktober - 1811 februari.

Protocol (record) of judgments handed down by the magistrates in criminal case

46 1536 oktober - 1591 december

fol. 1-146, 166-195, 199-201, 214-223
fol. 154-165, 147-153, 224-236
fol. 196-197
fol. 208v.-212

47 1591 november - 1619 augustus
48 1619 september - 1653 september
49 1653 september - 1684 januari
50 1684 maart -1726 februari
51 1726 januari - 1781 november
52 1782 mei - 1805 november
53 1806 januari - 1811 februari

Two of these volumes cover most of Leeuwenhoek's adult life. As camerbewaarder for the magistrate's court, he would have been involved with most of the cases between 1660 and his retirement around forty years later.

ORA inv 49 4de Crimineel Boeck 1653-1684
ORA inv 50 5de Crimineel Boeck 1687-1704

Related archives

ORA 54 Vonnissen door schepenen gewezen in strafzaken, 1574 september - 1578 augustus

Judgments handed down by the magistrates in criminal cases

ORA 55 Minuten en concepten van vonnissen door schepenen gewezen in strafzaken, 1572 februari - 1807 maart

Minutes and drafts of judgments handed down by the magistrates in criminal cases

ORA 97-102 Protocol van akten van lijkschouwing door de schout, een of meer burgemeesters en twee of meer schepenen met uitspraken omtrent de doodsoorzaken, naar aanleiding van verklaringen van stads-doctoren en -chirugijns, 1572 juli - 1778 december

Protocol of acts of autopsy by the sheriff, one or more mayors and two or more magistrates with pronouncements on the causes of death, based on statements by city doctors and surgeons

ORA ?? Protocol van akten van afstand van de gemeenschap door weduwen, 1537 januari - 1584 augustus

Protocol (record) of acts of distance from the community by widows

Note: "Distance from the community" is a way for a widow to protect her personal assets after the death of her husband, who may have been in debt.

ORA ?? Protocol van akten van curatele en van opheffing hiervan door schout, burgemeesters en schepenen of alleen schepenen, 1539 juni - 1649 augustus

Protocol of acts of curators (trustees) and of their cancellation by the sheriff, mayors and magistrates or only magistrates