Boedelinventarissenonderzoek

Author: 
Wijsenbeek-Olthuis, T.
Journal: 
Bulletin KNOB
Volume: 
83:2-3 juni 1985
Publisher: 
Utrecht: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Year: 
1985

Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB)

Boedelinventarissenonderzoek - Estate inventories research