Archives concerning the changes made to Delft's government (wetsverzetting) in 1672

Author: 
various
Volume: 
OAD inv. 348 - 351
Publisher: 
Gemeente Delft
Year: 
1672

OAD 348 Brief van prins Willem III aan burgemeesters van Delft waarin hij verklaart degenen die niet medewerken aan het weren van de vijand, streng te zullen straffen, 1672 juli 8

Letter of Prince Willem III to the burgemeesters of Delft wherein he declares that those not cooperating in repelling the enemy, will be severely punished, 1672 July 8

OAD 349 Brief van prins Willem III aan burgemeesters van Delft betreffende de benoeming van nieuwe regenten, 1672 september 10

Letter of Prince Willem III to the burgemeesters of Delft concerning the naming of new regents

OAD 350 Stukken betreffende het ontslag van de pensionaris Arend van der Dussen, 1672

Pieces concerning the discharge of pensionary Arend van der Dussen

OAD 351 Extracten uit de resoluties der Staten van Holland en West-Friesland betreffende het weder opnemen in de veertigraden van de heren, die in 1672 van hun bediening zijn ontslagen, 1673, 1679

Extracts from the resolutions of the States of Holland and West-Friesland concerning the reintegration into the Weertigraad of the gentlemen who were fired from their office in 1672