Appointed curator of the insolvent estate of Hendrick van Tol

Date: 
July 5, 1698

Leeuwenhoek's appointment to the Tol estate is recorded in two documents, the one a record of curators' activities, the other a record of the magistrate's decisions, the "chamber books" (kamerboeken).

A year later, he had finished his work, but we have no other relevant documents.

Document: 

ORA inv. 318 5e Register van de Curateelen, fol. 39v

Op den 5 Julij 1698 is bij de heen Schepenen aengestelt Anthoni leeuwenhouck als curator van desolate boedel van Hendrick van Tol.
(..) do fiat
On 5 July 1698 was Anthoni leeuwenhouck appointed by the gentlemen magistrates as curator of the insolvent boedel of Hendrick van Tol.

ORA inv. 173 Kamerboek 1698 May - 1719 December -  no. 50 fol. 3

De Heeren van de Geregte der stad Delft stelt bij desen Anthonij van Leeuwenhoek Camerbewaerder van heeren agtb. camer tot curator over de boedel en goederen van Hendrik van Tol, mr. smit, op de 5e Julij 1698 geliqideert, des hij gehouden blijft hem te reguleren de keuren en ordie op 't stuk van de desolate boedels geëmaneert. Gedaen den 5 Julij 1698.
The Gentlemen of the Court of the city Delft hereby appoint Anthonij van Leeuwenhoek Camerbewaerder of the gentlemen's chamber as curator of the estate and goods of Hendrik van Tol, master smith, liquidated on July 5, 1698, he will continue to regulate the statutes and ordinances that issue from the piece of the inslvent estates. Done July 5, 1698.

ORA inv. 318 5e Register van de Curateelen, fol. ??

1699 den 1 Julij is bij Anthonij Leeuwenhouc in de nevenstaende curatele geset en gedaen en het slot van dien van behooren quite gevonden.
On 1 July 1699 was by Anthonij Leeuwenhouc in the curator case set and done.
Sources