Algemene vergadering te Appledoorn op 1 en 2 September

Author: 
Iterson, F. K.
Journal: 
Natura
Volume: 
1923, no. 9 September 15
Publisher: 
Haarlen: Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
Year: 
1923

Title translated:

Algemene vergadering te Apeldoorn op 1 en 2 September

General meeting at Apeldoorn on 1 and 2 September

Maandblad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Monthly publication of the Royal Dutch Natural History Association

At this meeting, Abraham Schierbeek gave a talk about Leeuwenhoek's life and work.

Aan het slot van zijn voordracht wees Dr. Schierbeek er op, dat de eerste 27 brieven door van Leeuwenhoek aan de Royal Society te Londen gericht, nog steeds niet gepubliceerd zijn. Spreker hoopte, dat ook onze vereeniging een uitgave van die brieven zou willen steunen.

(my translation)

At the end of his lecture, Dr. Schierbeek pointed out that the first 27 letters by Leeuwenhoek to the Royal Society in London are still unpublished. The speaker hoped that our association would also like to support an edition of those letters.

By 1930, that call had resulted in publication of 14 of those letters. The project shortly grew into a complete edition of all of the letters.